Att döma boken efter omslaget

På Piazza del Duomo i Florens står det baptisterium där florentinare har döpts i århundraden. De tre portarna till denna…

Kurs mot terra incognita

Svensk politik har större frågetecken än nästa regerings utseende Den som ska skriva om valet 2018 bör omedelbart försöka städa…

The more things change…

De jämförelser mellan dagens Sverige och trettiotalets Tyskland som med jämna mellanrum dyker upp i somliga spalter är både roande…

Historien som poesi

En suddig historiesyn gör samtidsförståelsen grund. Analysen måste ta hänsyn till att historien är en enhet som, likt dikten, organiskt…